Hizmet Sözleşmesi

ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME, TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR, BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE YİĞİTCAN ERTAN ARASINDA WEB TASARIM VE GELİŞTİRME KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ SİPARİŞ ETMEDEN ÖNCE KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ TAM OLARAK OKUMANIZ GEREKİR! KULLANIM SÖZLEŞMESİ FESİH, SORUMLULUKLARI VE UYMANIZ GEREKEN KURALLARI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞ İŞLEMLERİNİZİ İPTAL EDİNİZ. HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SİPARİŞİ VERMEYİNİZ.

NOT:GERÇEKTE İMZALANACAK SÖZLEŞMELERDE TC/VERGİ NO VE İSİM SOYİSİM/ŞİRKET ÜNVANI BULUNACAKTIR.

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-ANLAŞMANIN TARAFLARI
1.1. Bu anlaşma, Yiğitcan Ertan Tarafından (bundan sonra DIPERWEB olarak anılacaktır) web yazılım ve alan adı hizmeti almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

1.2. Bu anlaşma DIPERWEB ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilebilir. MÜŞTERİ, DIPERWEB’in bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunabilir. MÜŞTERİ bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayabilir ya da satabilir.

2-KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ‘nin web sitesi yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web tasarımlarının DIPERWEB tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

 

3-MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum yazılım/donanım ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri eğer DIPERWEB tarafından karşılanmasını beyan eder ise DIPERWEB alacağı ücretin içine ekler ve MÜŞTERİ bu durumu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ‘nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden DIPERWEB sorumlu tutulamaz.  Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir.

 

3.3 MÜŞTERİ, DIPERWEB tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının DIPERWEB’ya ait olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu grafiklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını, sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, DIPERWEB’in hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

 

3.5 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %………’si kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %30’undan fazlasının değiştirilmesidir.

 

3.6  MÜŞTERİ, DIPERWEB’in onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 72 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek DIPERWEB’e onay verecektir. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır.

 

3.7 MÜŞTERİ, DIPERWEB’den oluşturulan web sitesinin e-posta oluşturulması ve MÜŞTERİ’nin firma ya da kişisel bilgisayarına kurulması ….. ek ücrete tabiidir.

 

4-VERİLECEK HİZMET
4.1 Bir internet hizmetleri veren olarak DIPERWEB, internete web sitesi yapmakta ve alan adı hizmeti vermektedir. Bizim müşterilerimize web sitesini yaptığımız bazı müşterilere HOSTİNG HİZMETİ DE VERMEKTEDİR. MÜŞTERİ, .DIPERWEB’in sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış verişinde bulunmak istemektedir.

4.2 Verilecek hizmet aşağıdaki bileşenlerin bir ya da birkaçından oluşmaktadır:

(a)Web Alanı: DIPERWEB’in sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, MÜŞTERİ’nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, MÜŞTERİ’nin internet kullanıcılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, MÜŞTERİ’nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, Müşteri’ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.

(b) Elektronik Posta: DIPERWEB tarafından, MÜŞTERİ’nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. DIPERWEB, MÜŞTERİ’nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.

(c ) İnternet Trafiği: Direkt olarak MÜŞTERİ’den kaynaklanan veya MÜŞTERİ’nin internet kullanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve DIPERWEB’in sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.

(d) Alan adı: MÜŞTERİ, DIPERWEB’e internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını DIPERWEB, MÜŞTERİ adına alacak ve MÜŞTERİ’nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır.

5-VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI
5.1 DIPERWEB tarafından, MÜŞTERİ’ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ’nin seçtiği pakete göre fiziksel sınırlamalara tabidir.

5.2 MÜŞTERİ’nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda DIPERWEB ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.

6-HİZMET SINIRLAMALARI
6. ÖNEMLİ: MÜŞTERİ’nin hazırlamış olduğu web sayfalarının içeriklerinin ve göndereceği e-maillerin içeriklerinin sorumluluğu tamamen kendisine aittir. DIPERWEB siteye yazılan yazılardan ya da gönderilen maillerin içeriklerinden doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. DIPERWEB sadece bu sitenin ya da sitelerin yayınlanacağı web alanını kiralar, bu alanda veya sunucuda yayınlanacak tüm materyalin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Müşterinin istediği doğrultuda tasarımı bitmiş ve bilgileri ile teslim edilmiş web sitelerinin içeriğinden eklentilerinden kesinlikle sorumlu tutulamaz. Şifre teslim edildiği an dan itibaren DIPERWEB sorumluluk kabul etmez. Şifreyi teslim alan Şahıs veya Firma Sorumludur. Aksini Beyan Edemez. Yasalara aykırı resim, yazı ve benzeri konularda DIPERWEB tarafından fark edilmişse 1 ikaz yapılır. Ve yapılan ikaz takip edilir. Şayet ikazı dinlemeyip ısrarla devam etmek istiyorsa DIPERWEB’den almış olduğu Hizmet Tamamen Silinir. Aksi Halde Üyeden Dolayı oluşabilecek Herhangi Bir problem de DIPERWEB hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6.1 DIPERWEB, herhangi bir anda MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının ilgili yasalara aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun ilgili yasalara aykırı olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, MÜŞTERİ’ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, DIPERWEB, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ’nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, DIPERWEB hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ’den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ’nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle DIPERWEB’in hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ’ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

7-SINIRLAMALAR
7.1 DIPERWEB’in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya birçok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi,

7.2 DIPERWEB’in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,

7.3 DIPERWEB’in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların “gönderen” kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile DIPERWEB tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. “Gönderen” kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.

7.4 DIPERWEB ya da başka bir kurum ve kuruluş tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, MÜŞTERİ’nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişmeye çalışması, müdahale etmesi, erişmesi veya okuması tamamen kanun dışıdır. Bunu yaptığı tespit edilen müşterinin sitesi ödediği para iade edilmeksizin kapatılır ve müşteri bu hareketinden doğacak her türlü zararı tazminle yükümlüdür.

7.5 DIPERWEB’in sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar sunulması.

8-HİZMETBEDELİ
8.1 Hizmet bedeli ……………………. TL olarak belirlenmiştir.

 

8.2 MÜŞTERİ, Hizmet bedeli’nin 1/2 si iş başlangıcında peşin olarak, kalan 1/2’sini tasarım sürecinin bitiminde DIPERWEB’in banka hesabına ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, DIPERWEB taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

 

8.4 MÜŞTERİ, DIPERWEB’e ön ödeme tutarını gerçekleştirdikten sonra vazgeçmesi durumunda ücreti iadesi yapılmamaktadır.

8.5. DIPERWEB, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.

8.6. DIPERWEB, kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle hizmeti veremeyecek duruma düşmesi halinde, bu anlaşma çerçevesinde sunulan hizmetler karşılığında aldığı ücretin, hizmet veremeyeceği süreye tekabül eden kısmını MÜŞTERİ’ye, hizmetin kesintiye uğradığı gün itibariyle iade etmeyi kabul eder.

8.7. DIPERWEB, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

8.8. MÜŞTERİ’nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, MÜŞTERİ, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda DIPERWEB, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti MÜŞTERİ’ye iade etmeyi kabul eder.

8.9. DIPERWEB’in MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak DIPERWEB’in herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; MÜŞTERİ’nin ödemiş olduğu meblağ kendisine iade edilmeksizin MÜŞTERİ DIPERWEB’in bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

9-VERİ AKIŞI
9.1. DIPERWEB’in bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. DIPERWEB elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

9.2.DIPERWEB, ayrıca bir ücret talep etmediği özelliklerde (Webmail, İç SEO…) gerekli görmesi halinde MÜŞTERİ’ye haber vermeden değişiklik yapabilir.

10-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
10.1. Sözleşme, internet üzerinden MÜŞTERİ’nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, .… yıllık bir süre içinde hizmeti kullanacağını ve yenileme ücretini, yenileme olmasa dahi yıllık yenileme ücretini ödeyeceğini taahhüt, beyan ve kabul eder.

11-SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ
11.1. .DIPERWEB, bu web bulundurma ve alan adı anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda DIPERWEB, anlaşmanın yeni şeklini, www.diperweb.com adresli internet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 10 gün sonra MÜŞTERİ, DIPERWEB’in sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MÜŞTERİ’nin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. MÜŞTERİ’nin yeni anlaşmayı kabul etmemesi halinde, bu anlaşma da sona erer ve yeni anlaşma devreye girer. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ’nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, DIPERWEB anlaşmayı sona erdirme hakkına sahip olur ve anlaşmayı sona erdirdiği takdirde, kalan süreye tekabül eden ücreti MÜŞTERİ’ye iade eder.

12- GİZLİLİK

 

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

13 – TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

 

15- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 15(on) maddeden ve 5 (üç) sayfadan oluşan işbu sözleşme ……../………/……….. Tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

DIPERWEB                                                             Şartları Okudum Ve Kabul Ediyorum

 

İmza veya Kaşe                                                                                   MÜŞTERİ

 

İmza veya Kaşe