İstanbul
cta-pattern

Genel Hizmet Sözleşmesi

ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME, TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR, BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE YİĞİTCAN ERTAN ARASINDA WEB TASARIM VE GELİŞTİRME KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ SİPARİŞ ETMEDEN ÖNCE KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ TAM OLARAK OKUMANIZ GEREKİR! KULLANIM SÖZLEŞMESİ FESİH, SORUMLULUKLARI VE UYMANIZ GEREKEN KURALLARI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞ İŞLEMLERİNİZİ İPTAL EDİNİZ. HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SİPARİŞİ VERMEYİNİZ.

 GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-ANLAŞMANIN TARAFLARI
1.1 Bu genel hizmet ve kullanım sözleşmesi www.diperweb.com internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan Yiğitcan Ertan.  (DİPERWEB olarak anılacaktır) ile DİPERWEB’den hizmet alacak olan tüzel ve gerçek kişiler (MÜŞTERİ veya HESAP SAHİBİ olarak anılacaktır) arasında DİPERWEB sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımı ve satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır. İş bu sözleşme, müşterinin hizmet alması ile imzalanmış kabul edilir ve taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Tüm müşteriler 7 gün 24 saat açık olan internet sitemizden tüm sözleşmeleri okuyabilir.

2-KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ‘nin web sitesi yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web tasarımlarının DİPERWEB tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

 

3-MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum yazılım/donanım ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri eğer DİPERWEB tarafından karşılanmasını beyan eder ise DİPERWEB alacağı ücretin içine ekler ve MÜŞTERİ bu durumu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, DİPERWEB’in hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

3.3  MÜŞTERİ, DİPERWEB’in onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 48 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek DİPERWEB’e onay verecektir. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır.

3.4 MÜŞTERİ, DİPERWEB’den oluşturulan web sitesinin e-posta oluşturulması ve MÜŞTERİ’nin firma ya da kişisel bilgisayarına kurulması ek ücrete tabiidir.

4-VERİLECEK HİZMET
4.1 Bir internet hizmetleri veren olarak DİPERWEB, internete web sitesi yapmakta,alan adı hizmeti ve mail hizmeti vermektedir. MÜŞTERİ, DİPERWEB‘in sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış verişinde bulunmak istemektedir.

4.2 Verilecek hizmet aşağıdaki bileşenlerin bir ya da birkaçından oluşmaktadır:

(a) Elektronik Posta: DİPERWEB tarafından, MÜŞTERİ‘nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. DİPERWEB, MÜŞTERİ‘nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.

(b ) İnternet Trafiği: Direkt olarak MÜŞTERİ‘den kaynaklanan veya MÜŞTERİ‘nin internet kullanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve DİPERWEB‘in sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.

(c) Alan adı: MÜŞTERİ, DİPERWEB’e internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını DİPERWEB, MÜŞTERİ adına alacak ve MÜŞTERİ‘nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır.

(d) Website Tasarımı: MÜŞTERİ, DİPERWEB’e internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı üzerinden websitesi tasarım planı sipariş edebilir. Bu websitesi tasarımı DİPERWEB, MÜŞTERİ adına alacak ve MÜŞTERİ‘nin istekleri doğrultusunda ve DİPERWEB’in sağlayabildiği bilgi donanımı ve altyapı doğrultusunda inşa edecektir.

5-VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI
5.1 DİPERWEB tarafından, MÜŞTERİ‘ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ’nin seçtiği pakete göre fiziksel sınırlamalara tabidir.

5.2 MÜŞTERİ‘nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda DİPERWEB ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.

6-HİZMET SINIRLAMALARI
6. ÖNEMLİ: MÜŞTERİ‘nin hazırlamış olduğu e-maillerin içeriklerinin sorumluluğu tamamen kendisine aittir. DİPERWEB siteye yazılan yazılardan ya da gönderilen maillerin içeriklerinden doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. DİPERWEB sadece bu sitenin ya da sitelerin yayınlanacağı web alanını kiralar, bu alanda veya sunucuda yayınlanacak tüm materyalin sorumluluğu MÜŞTERİ‘ye aittir. Müşterinin istediği doğrultuda tasarımı bitmiş ve bilgileri ile teslim edilmiş web sitelerinin içeriğinden eklentilerinden kesinlikle sorumlu tutulamaz. Şifre teslim edildiği an dan itibaren DİPERWEB sorumluluk kabul etmez. Şifreyi teslim alan Şahıs veya Firma Sorumludur. Aksini Beyan Edemez. Yasalara aykırı resim, yazı ve benzeri konularda DİPERWEB tarafından fark edilmişse 1 ikaz yapılır. Ve yapılan ikaz takip edilir. Şayet ikazı dinlemeyip ısrarla devam etmek istiyorsa DİPERWEB’den almış olduğu Hizmet Tamamen Silinir. Aksi Halde Üyeden Dolayı oluşabilecek Herhangi Bir problem de DİPERWEB hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6.1 DİPERWEB, herhangi bir anda MÜŞTERİ‘ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının ilgili yasalara aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun ilgili yasalara aykırı olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, MÜŞTERİ‘ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, DİPERWEB, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ‘nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, DİPERWEB hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ‘den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ‘nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle DİPERWEB‘in hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ‘ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

7-SINIRLAMALAR
7.1 DİPERWEB‘in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya birçok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi,

7.2 DİPERWEB‘in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,

7.3 DİPERWEB‘in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların “gönderen” kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile DİPERWEB tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. “Gönderen” kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.

7.4 DİPERWEB‘in sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar sunulması.

7.5 DİPERWEB ya da başka bir kurum ve kuruluş tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, MÜŞTERİ‘nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişmeye çalışması, müdahale etmesi, erişmesi veya okuması tamamen kanun dışıdır. Bunu yaptığı tespit edilen müşterinin sitesi ödediği para iade edilmeksizin kapatılır ve müşteri bu hareketinden doğacak her türlü zararı tazminle yükümlüdür.

8-HİZMET BEDELİ

8.1 Hizmet bedeli DİPERWEB ile MÜŞTERİ arasında sözlü, yazılı veya anlık mesajlaşma vasıtasıyla belirlenmiş olup her iki tarafta ücrette mutabık kaldığını taahhüt eder.

8.2 MÜŞTERİ, Hizmet bedeli’nin 1/2 si iş başlangıcında peşin olarak, kalan 1/2’sini tasarım sürecinin bitiminde DİPERWEB’in banka hesabına ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, DİPERWEB taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

8.4 MÜŞTERİ, DİPERWEB’e ön ödeme tutarını gerçekleştirdikten sonra vazgeçmesi durumunda ücreti iadesi yapılmamaktadır.

8.5. DİPERWEB, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.

8.6. DİPERWEB, kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle hizmeti veremeyecek duruma düşmesi halinde, bu anlaşma çerçevesinde sunulan hizmetler karşılığında aldığı ücretin, hizmet veremeyeceği süreye tekabül eden kısmını MÜŞTERİ‘ye, hizmetin kesintiye uğradığı gün itibariyle iade etmeyi kabul eder.

8.7. DİPERWEB, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

8.8. MÜŞTERİ‘nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, MÜŞTERİ, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda DİPERWEB, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti MÜŞTERİ‘ye iade etmeyi kabul eder.

8.9. DİPERWEB‘in MÜŞTERİ‘ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak DİPERWEB‘in herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; MÜŞTERİ‘nin ödemiş olduğu meblağ kendisine iade edilmeksizin MÜŞTERİ DİPERWEB’in bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

9-VERİ AKIŞI
9.1. DİPERWEB‘in bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ‘nin sorumluluğundadır. DİPERWEB elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

9.2.DİPERWEB, ayrıca bir ücret talep etmediği özelliklerde (Webmail, İç SEO) gerekli görmesi halinde MÜŞTERİ‘ye haber vermeden değişiklik yapabilir.

10-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
10.1. Sözleşme, internet üzerinden,sözlü,yazılı ve anlık mesajlaşma ile MÜŞTERİ‘nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, 1 yıllık bir süre içinde hizmeti kullanacağını ve yenileme ücretini, yenileme olmasa dahi yıllık yenileme ücretini ödeyeceğini taahhüt, beyan ve kabul eder.

11-SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ
11.1. DİPERWEB, bu web bulundurma ve alan adı anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda DİPERWEB, anlaşmanın yeni şeklini, www.diperweb.com adresli internet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 3 gün sonra MÜŞTERİ, DİPERWEB‘in sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MÜŞTERİ‘nin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. MÜŞTERİ‘nin yeni anlaşmayı kabul etmemesi halinde, bu anlaşma da sona erer ve yeni anlaşma devreye girer. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ‘nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, DİPERWEB anlaşmayı sona erdirme hakkına sahip olur ve anlaşmayı sona erdirdiği takdirde, kalan süreye tekabül eden ücreti MÜŞTERİ’ye iade etmez.

12- FİYAT DEĞİŞİMİ

Müşterilerin ödemelerini yaptıkları periyot içerisinde süresi dolmadan bir fiyat değişimi yapılmayacaktır. DİPERWEB listelenen fiyatları değiştirme ve hizmetler de verilen kaynak miktarlarını arttırma, azaltma hakkını saklı tutmaktadır. Buna göre örneklendirecek olursak yıllık ödeme yapmış kullanıcıdan 6 ay içinde yapılan bir fiyat değişikliği olursa süresi dolana kadar ekstra bir ücret talep edilmez. Ancak süresi dolduğunda yeni ödeme yaparken yeni tarifeden ödemek durumundadır. Bu kural düşen ödemeler içinde geçerlidir. Fiyatlarda oluşan düşüş nedeni ile müşteri geri iade talep edemez.

13- PARA İADE GARANTİSİ

Yinelenen ödemesi aylık ve yıllık olan tüm ürün ve hizmetlerde para iade garantisi söz konusu olamaz.

14- GİZLİLİK

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

15 – TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

17- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşme üst kısımda yer alan ve bununla, alt kısımda belirtilen “Değişiklikler” konu başlığından ibaret olup (18 madde ve 5 sayfadan oluşmaktadır), taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza altına alınma, siparişin internet ortamında e-posta ya da çeşitli iletişim kanalları ve araçlarıyla DİPERWEB’e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

18-DEĞİŞİKLİKLER 

DİPERWEB, dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak önceden haber vermeksizin güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler aktif hesap sahibi müşterilerin mail veya başka bir iletişim kanalından yapılan değişiklikler bildirilmektedir.

DIPERWEB                                                             Şartları Okudum Ve Kabul Ediyorum

MÜŞTERİ

Sohbet Başlat
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba
Websitenizi hemen kurmaya başlayalım.